Ceník

 

na sezonu 2020/2021

 

Vypálení …………………………………………….…….112,- Kč

Likvidace výpalků………………………………………46,- Kč

Spotřební daň ……………………………..…….…….162,- Kč

Celkem ………………320,- Kč za 1 litr 100% lihu

Mytí ovoce ……………………………….……………3,- Kč/kg

Drcení……………………………………………….…..3,- Kč/kg

Drcení – kvas zůstává v pálenici…………….1,50- Kč/kg

Moštování  do 50 litrů včetně drcení………10,- Kč/litr

Moštování  nad 50 litrů včetně drcení…..….8,- Kč/litr

V cenách je zahrnuta likvidace odpadu.

Cena vypáleni platí v případě, že si zákazník dodá vlastní palivo – dřevo. Pro vypálení (dva přepaly) jedné dávky kvasu (250 litrů) je potřeba přibližně 3 pytle dřeva. Pokud zákazník nemá možnost dodat vlastní palivo – dřevo, účtuje se k výše uvedeným cenám 150 Kč na jednu dávku (250 litrů) kvasu (50 Kč za jeden pytel)