Ceník

 

na sezonu 2022/2023

 

Vypálení …………………………………………….…….132,- Kč

Likvidace výpalků………………………………………46,- Kč

Spotřební daň ……………………………..…….…….162,- Kč

Celkem ………………340,- Kč za 1 litr 100% lihu

Drcení……………………………………………….…..5,-Kč/kg

Moštování včetně drcení……………………….15,- Kč/litr

V cenách je zahrnuta likvidace odpadu.

Cena vypáleni platí v případě, že si zákazník dodá vlastní palivo – dřevo. Pro vypálení (dva přepaly) jedné dávky kvasu (250 litrů) je potřeba přibližně 3 pytle dřeva. Pokud zákazník nemá možnost dodat vlastní palivo – dřevo, účtuje se k výše uvedeným cenám 300 Kč na jednu dávku (250 litrů) kvasu (100 Kč za jeden pytel)